TALK10 חבילות סלולר טוקמן Esim / סים פיזי בתשלום מראש המשתלמות ביותר!!!

150G + שיחות והודעות החל מ 33₪

כל חודש 150 גיגה + 3000 דק ו 1500 הודעות, בחבילה חודשית מתחדשת כל חודש עד 12 חודשים בתשלום מראש או בהוראת קבע חודש בחודשו, ניתן לקבל כ סים פיזי/Esim, המחיר כולל הסים ומשלוח, ניתן לטעינה חוזרת בכל עת, 1 חודש - 55 ₪. 3 חודשים - 150 ₪ (50₪ לחודש). 6 חודשים - 270 ₪ (45₪ לחודש). 12 חודשים- 396 ₪ (33₪ לחודש).

לפרטים נוספים והזמנה

350G + שיחות והודעות החל מ 40₪

כל חודש 350 גיגה + 3000 דק ו 1500 הודעות, בחבילה חודשית מתחדשת כל חודש עד 12 חודשים בתשלום מראש או בהוראת קבע חודש בחודשו, ניתן לקבל כ סים פיזי/Esim, המחיר כולל הסים ומשלוח, ניתן לטעינה חוזרת בכל עת, 1 חודש - 65 ₪. 3 חודשים - 165 ₪ (55₪ לחודש). 6 חודשים - 300 ₪ (50₪ לחודש). 12 חודשים - 480 ₪ (40₪ לחודש).

לפרטים נוספים והזמנה

500G + שיחות והודעות החל מ 45₪

כל חודש 500 גיגה + 3000 דק ו 1500 הודעות, בחבילה חודשית מתחדשת כל חודש עד 12 חודשים בתשלום מראש או בהוראת קבע חודש בחודשו, ניתן לקבל כ סים פיזי/Esim, המחיר כולל הסים ומשלוח, ניתן לטעינה חוזרת בכל עת, 1 חודש - 69 ₪. 3 חודשים - 180 ₪ (60₪ לחודש). 6 חודשים - 330 ₪ (55₪ לחודש). 12 חודשים - 540 ₪ (45₪ לחודש).

לפרטים נוספים והזמנה