תקף עד שנה – סים טוקמן פריפייד נטען + חבילה הכוללת 55 יחי דק שיחה / SMS, המחיר כולל הסים ומשלוח.

תקף עד שנה – סים טוקמן פריפייד נטען + חבילה הכוללת 55 יחי דק שיחה / sms, ניתן לטעינה חוזרת בתום התקופה/יתרה, אידיאלי גם לשער חשמלי / אזעקה / איתורן / מכשיר מעקב/ציטוט / גיפיאס, ועוד, המחיר כולל הסים ומשלוח. מחיר - 94₪

לפרטים נוספים והזמנה

תקף עד שנה – סים טוקמן פריפייד נטען + חבילה הכוללת 10 גיגה גלישה + 300 דק׳ שיחה + 300SMS, המחיר כולל הסים ומשלוח.

תקף עד שנה – סים פריפייד טעון 10 גיגה גלישה + 300 דק׳ שיחה + 300SMS, תשתית סלקום ניתן לטעינה חוזרת בתום התקופה/יתרה המחיר כולל הסים ומשלוח. מחיר - 169₪

לפרטים נוספים והזמנה

תקף עד שנה – סים טוקמן פריפייד נטען + חבילה הכוללת 150 גיגה גלישה + 1200 דק׳ שיחה + 1200 SMS, המחיר כולל הסים ומשלוח.

תקף עד שנה – סים פריפייד טעון 150 גיגה גלישה + 1200 דק׳ שיחה + 1200 SMS, תשתית פלאפון ניתן לטעינה חוזרת בתום התקופה/יתרה המחיר כולל הסים ומשלוח. מחיר - 199₪

לפרטים נוספים והזמנה

חבילה לשנה – חבילה לשנה מתחדשת חודש בחודשו למשך 12 חודש, תשתית פלאפון, כל חודש מתחדש 20 גיגה גלישה + 3000 דק׳ שיחה + 1500 SMS, המחיר כולל הסים ומשלוח.

חבילה לשנה – חבילה לשנה מתחדשת חודש בחודשו למשך 12 חודש, תשתית פלאפון, כל חודש מתחדש 20 גיגה גלישה + 3000 דק׳ שיחה + 1500 SMS, המחיר כולל הסים ומשלוח. מחיר - 349₪

לפרטים נוספים והזמנה