טוקמן סלקום טעינה מיידית אונליין, טעינת טוקמן סלקום, (לא ניתן להטעין קו במסלול רגיל או סים שמשויך לרשת אחרת) שרות תמיכה: 058-3939999